Skip to content
Rognkjeks 1

Hvem er Relatek Elektro?

Vi er mennesker med en visjon.

Vår visjon er å drive en bedrift med et helhetlig perspektiv. Vår identitet ligger derfor i skjæringspunktet mellom kunnskap, mennesker og verdier. Det er dette som gjør oss unike. Relatek Elektro AS ble stiftet i 2016 med bakgrunn i ren lidenskap for faget.

 

Har ikke de fleste elektrikere lidenskap for faget?

Vi mener at gode elektrikere skapes av mer enn bare faglig kunnskap. Du må være villig til å gi litt ekstra. Sosiale ferdigheter, samt et sterkt moralsk kompass er nødvendig for å levere gode tjenester og holde et høyt service nivå for våre kunder.

Vår kompetanse kjennetegnes av faglig kunnskap, våre mennesker og verdier. Alle tre spiller en viktig rolle, og gjør Relatek Elektro i stand til å levere litt mer enn det som vanligvis forventes av en elektriker.

Hva mener vi med faglig kunnskap? Vi har selvsagt de nødvendige fagbrevene for å utføre arbeid i henhold til lover og forskrifter. I tillegg har våre ansatte betydelig bakgrunn og lang erfaring fra større bedrifter og prosjekter. Dette gjør at vi er godt forberedt til å ta på oss alt fra små jobber, store oppdrag eller totalprosjekter. Vi veileder, anbefaler og designer løsninger som bidrar til økt verdiskapning og effektivisering hos våre kunder.

 

Hvorfor er menneskelige ferdigheter viktig?

Hver dag jobber vi tett med mennesker. Det er derfor viktig for oss å opprettholde nær og god kommunikasjon med våre kunder. Du vil møte en elektriker som ser muligheter og løsninger hvor du har en utfordring. I samtaler med en av oss vil du oppleve at vi lytter aktivt, rådgir og kommer gjerne med ideer til forbedringer. Du som kunde skal ha mulighet til å velge den løsningen som passer best for deg. Det er vår jobb i å gi deg innsikt i mulighetene.

IMG_3345
IMG_1099

Hvilke verdier vektlegger vi i Relatek Elektro?

 

Mennesker i Fokus
Vår identitet ligger i våre medarbeidere og deres ferdigheter. Vi har et godt arbeidsmiljø med motiverte mennesker, som kjennetegnes av lidenskap, pågangsmot, rettferdighet, ydmykhet – og godt humør.

Integritet og Ansvar
For oss et det viktig med en høy integritet og god etisk standard. Våre medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder kan føle seg trygge på vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. Vi tar avstand fra gråsoner i lovverket, og pleier å si at «hvis du er i tvil, så er du ikke i tvil». Våre kunder kan derfor være trygge på Relatek Elektro som samarbeidspartner.

Vi tar ansvar
Som en autorisert elektrobedrift, tar vi faglig ansvar, men i tillegg er vi opptatte av vårt samfunnsansvar. Vi jobber aktivt etter "det norske trepartssamarbeidet" i arbeidslivet.

Våre kunder kan derfor være trygge på at våre arbeidstakere er ivaretatt, samt at vi er bevisste på hvem vi jobber med.