Bestill befaring
Meny
Bestill befaring
Referanseprosjekt Næringsbygg-1

 

 

 

 

 

Næringsbygg Kalhammaren

Bygget blir forvaltet av en eiendomsforvalter som sammen med eierne har laget en god plan for vedlikehold og investeringer i bygningsmassen.

I dette bygget har Relatek elektro utført flere oppdrag, blant annet disse:

 

Skifte Underfordelinger

Geir Espedal kartla eksisterende underfordelinger og utarbeidet prosjekteringsunderlaget til de nye. Vi innkalte leietakere og driftspersonell til et møte der vi utarbeidet en sikker jobb analyse. Kritiske momenter under arbeidet og som følge av strømstans ble avklart og satt inn i en arbeidsinstruks som alle signerte på. Relatek skiftet begge underfordelingene på en helg og da leietakerne kom tilbake på jobb var bygget tilbake i normaldrift.

 

Skifte Hovedtavle

Geir Espedal kartla eksisterende hovedtavle og utarbeidet prosjekteringsunderlaget til den nye. Også denne gang innkalte vi leietakere og driftspersonell til et møte og samme arbeidsmetodikk som da vi skiftet undersentraler ble benyttet.

For å få kontroll over strømforbruket i bygget satte vi inn elektroniske vern i den nye hovedtavlen. Disse ble koblet opp mot SD-anlegget og gir en oversikt over hvor mye strøm som går til de forskjellige underfordelingene og tekniske anleggene. Denne informasjonen vil igjen kunne brukes til å styre store laster for å holde det totale strømforbruket på bygget nede.

Hovedtavlen ble skiftet på en helg og da leietakeren kom tilbake på jobb var bygget tilbake i normaldrift.

 

Skifte Brannsentral og detektorer

Andreas Solberg gikk på befaring og kartla eksisterende anlegg, deretter satte vi i gang med å prosjektere og planlegge arbeidet. Vi hadde et møte sammen med forvalter og leietakerne der vi gikk gjennom jobben, vi ble gitt tilgang til alle lokalene og ble enige om en dato jobben skulle utføres.

Anlegget ble skiftet på en helg og da leietakerne kom tilbake på jobb var det nye anlegget i drift.

 

 

Snakk med oss om hva vi kan levere!

 

Kontakt

Tom Eirik rev

Tom Eirik Håland

Daglig leder

Mail: teh@relatek.no

Tlf: +4792277102Erling Rev

Erling Helland

Marked / Prosjektleder / Automatiker

Mail: eh@relatek.no

Tlf: +4795483234

Bilder fra prosjektet