Bestill befaring
Meny
Bestill befaring
Kundeprosjekt for Rognkjeksen AS

Rognkjeksen ASKundeprosjekt for Rognkjeksen AS

Rognkjeksen er en lokal oppdretter av Rognkjeks som har etablert seg i de tidligere lokalene til Rygjabø Videregående skole på Finnøy. Lokalene skulle bygges om og tilpasses ett nytt oppdrettsanlegg.

Relatek elektro har vært inne og kartlagt eksisterende anlegg samt prosjektert og utført installasjonen til nyanlegget.

 

Innen fiskeoppdrett er det strenge krav til oppetid på anlegg, dette ivaretas av backup systemer i form av Generator og UPS. Vi benytter leverandøren av utstyret til test og igangkjøring slik at systemene overleveres med fabrikkgaranti.

Som en ekstra sikkerhet er alle vern levert med strøm og spenningsmåling. Dette er koblet opp imot Schneider Electric sin storsatsning Ecostruxure PME og det gis alarm dersom sikring ryker eller belastningen på sikringen går under ett gitt nivå.

 

Som første pilotprosjekt i verden har vi sammen med Schneider Electric koblet inntaks- og sirkulasjonspumper til Ecostruxure Machine Advisor. Pumpedata lastes opp til systemet og blir overvåket over tid, ved hjelp av kunstig intelligens vil Machine Advisor lære seg hvordan strømkurvene til pumpene skal være i forhold til tilført spenning og frekvens.

Dersom strømkurvene endrer seg, er dette et typisk tegn på slitasje og systemet vil fange dette opp og gi en alarm.

Dette gir mulighet for kontrollert nedstenging av pumpen for vedlikehold og man er i forkant av et eventuelt havari.

Dette er helt ny teknologi som vil utvikle seg mye de neste årene og vi er veldig stolte av å være en del av dette.

 

 

Snakk med oss om hva vi kan levere!

 

Kontakt

Tom Eirik rev

Tom Eirik Håland

Daglig leder

Mail: teh@relatek.no

Tlf: +4792277102Erling Rev

Erling Helland

Marked / Prosjektleder / Automatiker

Mail: eh@relatek.no

Tlf: +4795483234

Bilder fra prosjektet